សាមគ្គីភាពពី ប្រទេស ម៉ាឡាវី

បង​ប្អូនប្រុស​ស្រី​របស់​យើង​នៅឯនាយសមុទ្រ ពីប្រទេស​ ម៉ាឡាវី ទ្វីបអាព្រិច មានផ្ញើការគាំទ្រ​របស់​ពួក​គេ​ក្នុងការ​ដោះ​លែង​អ្នកទាំង២១។ សូមអរគុណ​យ៉ាងច្រើន​សម្រាប់​ការគាំទ្រ​អោយ​មាន​ការ​ដោះលែងអ្នកទាំង២១។​

Solidarity from Malawi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s