គម្រោងជួបជុំគ្នានៅទៅលានប្រជាធិបតេយ្យរបស់សមាគមទាំង៩ត្រូវបានរំខានពីអាជ្ញាធរ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ សមាគម​ទាំង៩ដែល​គ្រោង​និងធ្វើ​បាតុកម្ម​នៅទីលាន​ប្រជាធិប​តេយ្យ​ដែល​ក្នុងគោលបំណង ទាមទារ​អោយ​មាន​ការដោះ​លែងអ្នកទាំង២៣នាក់​ តម្លើងប្រាក់ខែ១៦០$ បញ្ឈប់អំពើហឹង្សា និង យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះ ប៉ុន្តែ ត្រូបានរំខានពីសំណាក់កម្លាំងអាជ្ញាធ័រមានសម្ថកិច្ច និងកងកម្លាំងឈុតខ្មៅ ដែលប្រដាប់ដោយមួកការពារបិតជិត ដោយមកបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាដើម្បីសន្តិភាព Advertisements

Read Article →